II. AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU İÇİN BİLDİRİ KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.
TAM METİN BİLDİRİ FORMATI

Tam Metin Bildiri Formatı
Bildiri Başlığı (Kalın, Yalnızca İlk Harf Büyük, Times New Roman, 14 Punto, Ortalanmış Olarak Yazılmalıdır)

 

Ad SOYAD*1, Ad SOYAD2, Ad SOYADN (Times New Roman, 13 punto, ortalanmış, soyadları büyük harf)

 

1Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

2Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

nÜniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

 

 

Özet

Bildiri için hazırlanan özetlerin en fazla 250 kelime ile sınırlandırılması gerekmektedir. Özet metin, Times New Roman, 12 punto, iki yana dayalı, tek satır aralık ile aşağıdaki başlıklar altında verilmelidir.

Amacı: Çalışmanın amacı, belirlenen hedef ve varılmak istenilen sonucun ne olduğu açıklanmalıdır.

Araştırma Yöntemi: Bu bölümde çalışmanın türü, ana kütle, örneklem, araştırmanın modeli, ölçekler, veri toplama araçları, işlem ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmelidir.

Bulgular (tamamlanmış veya beklenen bulgular):Burada özetlenmiş verileri, kazanılan veya beklenen sonuçları gösteren tablolar ve şekiller sunulmaktadır.

Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde araştırma sonuçları, kilit noktaları özetlenmeli ve gelecekteki araştırmalara/uygulamalara yönelik önerilere yer verilmelidir.

Araştırmanın sınırları/içerdikleri (varsa) – İçermedikleri/sonraki adımlar

Pratik Etkileri (varsa): Uygulamadaki yeri

Sosyal Etkileri (varsa): Toplum/politika üzerine etkisi

Orijinalliği/değeri: Bu çalışmadan kim yararlanabilir? Çalışmanın yeni tarafları nelerdir?

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime1, anahtar kelime2 (Minimum 3, maksimum 6 anahtar kelime verilmelidir, Times New Roman, 12 punto, Italik)

           Title (Bold, The first letter is large, Times New Roman, 14 Punto, Centered)

Abstract
The abstract should be limited to 250 words and include the aim of the paper, general materials and methods, summarized results, and the conclusions. It should be a brief summary of the study.

Aim :This section should explain the aim of the study and  give  enough information about the  specific objectives and expected results.

Method:The model of the study, the procedures of sampling ,the design and methods of gathering data and type of control and data analising procedures should be explained. Methods section should be detailed and clear enough.
Findings:Here tables and figures to display summarized data and the gained or expected results are presented. 
Results And Suggestions: In this section results and key points of the study should be summarized and recommendations for future research and applications  should be included.
Limitation :
Practical Implications (If Aplicable ):
Social Impacts (If Aplicable):
Originality:
Key Words:  

The key words (3 to 6) should be added. Times New Roman 12 pt Punto

1. Giriş (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola hizala, 12pt, küçük harf)

Lütfen giriş kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana hizala, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Giriş kısmından sonra bir aralık (1nk )

2. Literatür Taraması (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola hizala 12pt, küçük harf)

Lütfen literatür taraması kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana hizala, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Literatür taraması kısmından sonra bir aralık (1nk )

2.1. Alt Başlık (Alt başlık için, Times New Roman, kalın, sola hizala, 12pt, küçük harf)

Lütfen alt başlık kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana hizala, 12pt  ve tek satır aralığı kullanınız. Alt başlık kısmından sonra bir aralık (1nk )

2.1.1. Alt Başlık (Alt başlık için, Times New Roman, kalın, sola hizala, 12pt, küçük harf)

Lütfen alt başlık kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana hizala, 12pt  ve tek satır aralığı kullanınız. Alt başlık kısmından sonra bir aralık (1nk )

3. Yöntem (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola hizala, 12pt, küçük harf)

Lütfen yöntem kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana hizala, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Yöntem kısmından sonra bir aralık (1nk )

4. Bulgular ve Tartışma (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola hizala, 12pt, küçük harf)

Lütfen bulgular ve tartışma kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana hizala, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Bulgular ve tartışma kısmından sonra bir aralık (1nk )

5. Sonuç ve Öneriler (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola hizala, 12pt, küçük harf)

Lütfen sonuç ve öneriler kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana hizala, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Sonuç ve öneriler kısmından sonra bir aralık (1nk)

Kaynakça (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola hizala, 12pt, numaralandırmayacaktır)

Kaynakça ve atıflar APA formatına uygun düzenlenmelidir:

Makale:
Bramwell, B. (1998). User satisfaction and product development in urban tourism. Tourism Management, 19(1), 35-47.
Kitap:
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tahtam, R.L., & Black, W.C. (1998), Multivariate data analysis, Fifth Edition, New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
Kitap bölümü:
Taylor, S. & Fullerton, G. (2000), Waiting for service: Perceptions management of the wait experience, In Handbook of Service Marketing and Management, ed. Teresa A. Swartz and Dawn Iacobucci, Thousand Oakes, CA: Sage Publications, 171-189.
Tez:
Tan, M. K. (2007). Antecedents and outcomes of employee empowerment: an empirical study of British managers (Doctoral dissertation), Cardiff University.
Konferans:
Lane, B. (1990) Sustaining host areas, holiday makers and operators alike. In F. Howie (ed.) The Proceedings of the Sustainable Tourism Development Conference (pp. 1-18). Queen Margaret College, Edinburgh.


Sempozyum bildiri tam metin  formatı ile ilgili diğer yönergeler aşağıdaki gibidir;

  • Tam metin bildiriler özet, şekiller, tablolar ve kaynaklar dahil olmak üzere en fazla 5000 kelime olmalıdır.
  • A4 sayfasına tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  • Sayfa kenar boşlukları: Üst: 2,5 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3,5 cm, Sağ:2,5 cm
  • Microsoft Word formatında düzenlenmelidir.
  • Metin içinde, Times New Roman, normal, 12 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.
  • Tüm paragraflar her iki yana yaslı olup, paragraf girintisi olmamalıdır.
  • Tablo başlıkları üste ortalı olmalıdır (örn. Tablo 1: Tablo Başlığı)
  • Şekil başlıkları alta ortalı olmalıdır (örn. Şekil 1: Şekil Başlığı)


Abstract :The abstract should be limited to 250 words and include the aim of the paper, general materials and methods, summarized results, and the conclusions. It should be a brief summary of the study.
Aim :This section should explain the aim of the study and  give  enough information about the  specific objectives and expected results.
Method:The model of the study, the procedures of sampling ,the design and methods of gathering data and type of control and data analising procedures should be explained. Methods section should be detailed and clear enough.
Findings:Here tables and figures to display summarized data and the gained or expected results are presented. 
Results And Suggestions: In this section results and key points of the study should be summarized and recommendations for future research and applications  should be included.
Limitation.
Practical Implications (If Aplicable ):
Social İmpacts (If Aplicable):
Originality 
Key Words: 

The key words (3 to 6) should be added. Times New Roman 12 pt Italic

Abstract :The abstract should be limited to 250 words and include the aim of the paper, general materials and methods, summarized results, and the conclusions. It should be a brief summary of the study.
Aim :This section should explain the aim of the study and  give  enough information about the  specific objectives and expected results.
Method:The model of the study, the procedures of sampling ,the design and methods of gathering data and type of control and data analising procedures should be explained. Methods section should be detailed and clear enough.
Findings:Here tables and figures to display summarized data and the gained or expected results are presented. 
Results And Suggestions: In this section results and key points of the study should be summarized and recommendations for future research and applications  should be included.
Limitation.
Practical Implications (If Aplicable ):
Social İmpacts (If Aplicable):
Originality 
Key Words: 

The key words (3 to 6) should be added. Times New Roman 12 pt Italic

© IX. Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 Adam Yazılım & Teknoloji