II. AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU İÇİN BİLDİRİ KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.
SEMPOZYUM HAKKINDA
Uluslararası Akdeniz Turizm Sempozyumları, bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda sürdürülebilir bir kalkınma modeli dahilinde kalkınmasını sağlayabilmek için sahip olduğu doğal, kültürel, tarihi, somut ve somut olmayan kültürel mirası ve diğer tüm turistik cazibelerini belirli bilimsel yöntemlerle belirlemeyi, kayıt altına almayı ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Eski adı Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu olan sempozyumun adı Akdeniz çanağının tamamına yönelik olabilmesi için Uluslararası Akdeniz Turizm Sempozyumu olarak değiştirilmiştir. Şimdiye kadar düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Akdeniz Turizm Sempozyumlarının yer, konu ve tarihleri şunlardır:

Tablo 1: Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Tarihsel Süreci

 Etkinlik   Üniversite  Tema    Yer    Tarih  
Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
Çağ Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölgesel Destinasyon Yönetimi   Yenice/ Mersin   20-22/04.2022               

Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
Çukurova Üniversitesi/ Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eko Turizm  Adana   19.04.2013
Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu  Mersin Üniversitesi / Turizm Fakültesi ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi  Doğu Akdeniz Bölgesinde Spor Turizmi  Mersin  18.04.2014
Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu  Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  Doğu Akdeniz Bölgesinde  Gastronomi Turizminde   Hatay   17.04.2015

Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu  Doğu Akdeniz Üniversitesi / Turizm Fakültesi  Özel İlgi Turizmi  K.K.T.C  17.04.2016
6. Ulusal 2. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu   Gaziantep Üniversitesi / Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu  Gastronomi ve Kültür Turizmi  Gaziantep  14-15/04.2017
7. Ulusal 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu  İskenderun Teknik Üniversitesi / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu   Turizmde Teknoloji ve İnovasyon   İskenderun  20.21/04.2018
8. Ulusal 4. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu    Mersin Üniversitesi / Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu  Kırsal Turizm  Anamur   19-20/04.2019

© IX. Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 Adam Yazılım & Teknoloji