II. AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU İÇİN BİLDİRİ KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.
TAM VE ÖZET METİN BİLDİRİ ÇAĞRISI

IX. Ulusal V. Uluslararası Akdeniz Turizm Sempozyumuna  özet ve tam metin olarak 22 Mart 2023 tarihine kadar bildirilerinizi gönderebilirsiniz.

Bildiri Başlığı (Kalın, Yalnızca İlk Harf Büyük, Times New Roman, 14 Punto, Ortalanmış Olarak Yazılmalıdır)

 

Ad SOYAD*1, Ad SOYAD2, Ad SOYADN (Times New Roman, 13 punto, ortalanmış, soyadları büyük harf)

 

1Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

2Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-posta: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

nÜniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-posta: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

 

 

Özet

Bildiri için hazırlanan özetlerin en fazla 250 kelime ile sınırlandırılması gerekmektedir. Özet metin, Times New Roman, 12 punto, iki yana dayalı, tek satır aralık ile aşağıdaki başlıklar altındaverilmelidir.

 

Amacı: Çalışmanın niçin yapıldığı, varılmak istenilen hedefin ne olduğu açıklanmalıdır.

Araştırma Yöntemi: Bu bölümde çalışmanın türü, ana kütle, örneklem, araştırmanın modeli, ölçekler, veri toplama araçları, işlem ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmelidir.

Bulgular (tamamlanmış veya beklenen bulgular): Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmelidir.

Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin genel bir özet ve gelecekteki araştırmalara/uygulamalara yönelik önerilere yer verilmelidir.

Araştırmanın sınırları/içerdikleri (varsa) – İçermedikleri/sonraki adımlar

Pratik kapsamı (varsa): Uygulamadaki yeri

Sosyal etkileri (varsa): Toplum/politika üzerine etkisi

Orijinalliği/değeri: Bu çalışmadan kim yararlanabilir? Çalışmanın yeni tarafları nelerdir?

 

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime1, anahtar kelime2 (Minimum 3, maksimum 5 anahtar kelime verilmelidir, Times New Roman, 12 punto, İtalik)

 

 

 

 

 

1. Giriş (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen giriş kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Giriş kısmından sonra bir aralık (bir enter)

2. Literatür Taraması (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen literatür taraması kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Literatür taraması kısmından sonra bir aralık (bir enter)

2.1. Alt Başlık (Alt başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen alt başlık kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt  ve tek satır aralığı kullanınız. Alt başlık kısmından sonra bir aralık (bir enter)

2.1.1. Alt Başlık (Alt başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen alt başlık kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt  ve tek satır aralığı kullanınız. Alt başlık kısmından sonra bir aralık (bir enter)

3. Yöntem (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen yöntem kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Yöntem kısmından sonra bir aralık (bir enter)

4. Bulgular ve Tartışma (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen bulgular ve tartışma kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Bulgular ve tartışma kısmından sonra bir aralık (bir enter)

5. Sonuç ve Öneriler (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen sonuç ve öneriler kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Sonuç ve öneriler kısmından sonra bir aralık (bir enter)

Kaynakça (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, numaralandırmayacaktır)

Kaynakça ve atıflar APA 6 formatına uygun düzenlenmelidir

 

Sempozyum bildiri tam metni formatı ile ilgili diğer yönergeler aşağıdaki gibidir;

 • Bildiriler özet, şekiller, tablolar ve kaynaklar dahil olmak üzere en fazla 5000 kelime olmalıdır.

 • A4 sayfasına tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

 • Sayfa kenar boşlukları: Üst: 2,5 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3,5 cm, Sağ:2,5 cm

 • Microsoft Word formatında düzenlenmelidir.

 • Metin içinde, Times New Roman, normal, 12 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.

 • Tüm paragraflar her iki yana yaslı olup, paragraf girintisi olmamalıdır.

 • Tablo başlıkları üste ortalı olmalıdır (örn. Tablo 1: Tablo Başlığı)

 • Şekil başlıkları alta ortalı olmalıdır (örn. Şekil 1: Şekil Başlığı)Sempozyum özet metni formatı ile ilgili yönergeler aşağıdaki gibidir;

 • Sempozyuma gönderilecek özet metinler 300-500 kelime arasında olmalı, özetlerin sonuna en az 5, en fazla 8 anahtar kelime eklenmelidir.

 • Özet metninin başlığı ortalı, koyu ve tüm harfleri büyük olacak şekilde (10 punto) yazılmalıdır.

 • Özetler, Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Yazı büyüklüğü 10 punto olmalı ve satırlar arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Kenar boşlukları “normal” (sağ-sol-üst ve alttan 2,5 cm.) olarak ayarlanmalıdır.

© IX. Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 Adam Yazılım & Teknoloji